Nyheter, Projekt och Pressreleaser

Byggledarna Huskontroll AB bistår med kvalificerade konsulttjänster och projektledning, för att byggprojekt går i mål med rätt kvalitet, till rätt pris, i rätt tid, kort sagt:

BYGGLEDARNA HUSKONTROLL AB - Leder Byggen till Bättre Hus

Sedan några år tillbaka ställs krav på att tätskiktets ånggenomgångsmotstånd ska vara större än en miljon sekunder per meter. Kraven på tätskikt är eniga enligt Boverkets byggregler BBR,  Golvbranschens våtrumskontroll GVK och Byggkeramikrådets Byggregler Våtrum BBV. Trots detta uppkommer i vissa fall problem med läckage och fuktskador. Hur kan det komma sig? I de flesta fall är... Läs mer


Vi har fått flera frågor angående bakfall i våtrum, som ej upptäckts vid en överlåtelsebesiktning (gjord av annat besiktningsföretag). Boverkets byggregler och våtrumsreglerna (BBV, GVK, BKR) är samtliga överens om att bakfall ej får förekomma i våtrum. Vid överlåtelsebesiktning genom Byggledarna Huskontroll AB har vi valt att spola golvet kring golvbrunnen vid dusch eller badkar, ... Läs mer


När man anlitar en besiktningsman tycker man nog att det är självklart att denne är oberoende i relation till parterna i överlåtelsen. Tyvärr är det inte alltid på det viset. Byggledarna Huskontroll AB har aldrig och kommer heller aldrig betala ut provision till någon part i en fastighetsöverlåtelse. Vi är och förblir ett opartiskt besiktningsföretag! De stora mäklarkedjorna har of... Läs mer


När det gäller fastighetsöverlåtelser styrs affären av juridiken i Jordabalken. En överlåtelsebesiktning bör alltså med vissa begränsningar matcha kraven i Jordabalken. Rättspraxis ger vid handen att en Jordabalksbesiktning eller Överlåtelsebesiktning bör ha bäring på de lagregler som gäller för ansvar vid fastighetsöverlåtelser. Vissa besiktningsföretag och aktörer har inte ... Läs mer


ABS 09 – avtal för småhusentreprenader åt privatpersoner För att hantera ändringar i konsumenttjänstlagen som bland annat innebär att lagen blir tvingande i alla konsumententreprenader har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund med flera tagit fram ABS, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, den senaste versionen är ABS 09... Läs mer


Vi är glada och stolta att kunna erbjuda kompletta paket för besiktning av hus, i kombination med säljarförsäkring. Paketen riktar sig till mäklare och privata hussäljare som vill ha en försäkring mot krav om ansvar för så kallade ”dolda fel”. Allt fler tecknar försäkring för säljare avseende fel i fastighet vi är glada att kunna fylla ett behov som finns vid allt fler ... Läs mer


Är det prisras på bostadsmarknaden? De som är ute efter en bostad i Stockholmsområdet är nog inte beredda att hålla med om detta. Priserna för bostadsrätter och villor inom Stockholmsområdet är inte låga. Statistiken visar visserligen att prisökningen på villor bromsat in, men att de inte sjunkit. Under perioden augusti till oktober 2007 var villapriserna i Stockholms stad på i snitt... Läs mer


Att anlita en byggledare för att utöva kontroll och tillsyn, kan bespara er stora kostnader, och sömnlösa nätter. Läs Byggettans pressmeddelande nedan, och begrunda sedan vad som skulle ha kunnat hända om det gällde ditt husbygge… - Ifall bygget blir stoppat och därmed försenat, var skall ni bo under tiden? - Ifall er entreprenör blir skjuten, eller hamnar i klammeri med rättvisa... Läs mer


Med anledning av Byggledarna Huskontroll ABs arbete att metodiskt förebygga vattenskador, vilket ingår i vår strategi att höja kvalitén på byggnadsprocessen och därmed minska underhåll och driftkostnader. Uppmärksammade DN vårt arbete med att förbättra våtrumskonstruktionerna så att de blir vattenskadesäkra. Främst är det kartonggipsskivor i våtrum som vi anser inte hör hemma i ... Läs mer